Na Strazy

Dwumiesięcznik Na Straży jest zaprzyjaźnionym pismem poruszającym zagadnienia związane z naukami biblijnymi, wydawanym przez Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego – które oprócz wspomnianego tytułu wydaje także książki, broszury, komentarze do Biblii czy słowniki. Samo Na Straży jest wydawane regularnie od 1958 roku, w efekcie czego od blisko 60 lat propaguje nauki biblijne oraz zajmuje się publicystyką na tematy okołoreligijne – wśród których możemy wymienić chociażby relacje z wydarzeń organizowanych przez społeczności religijne czy pielgrzymek do obiektów oc kierowcy religijnych. Głównym mottem redakcji są słowa proroka Abakuka, które dają wyraz postawie nieustannie gotowej na przyjęcie Słowa Bożego: „”Na straży swej stać będę, i stanę na baszcie, wyglądając, abym obaczył”.”

koszty wydruku
– autor artykułu